คุณจะได้สัมภาษณ์งานกับใครบ้าง?

สัมภาษณ์งาน

คุณต้องเจอกับคนจำนวนเท่าไหร่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน

คุณกำลังสงสัยใช่ไหมว่าคุณจะได้เจอกับใครบ้างเมื่อคุณมีนัดสัมภาษณ์งาน? อาจจะมีเพียงแค่สองสามคนเท่านั้นก็ได้ นายจ้างจะใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างคน โดยจะจำกัดให้เฉพาะพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และให้ใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงานใหม่ให้น้อยที่สุด ผลของการสัมภาษณ์จะปรากฏออกมาหลังจากที่คุณได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครในเบื้องต้น และได้พบเจอกับคนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในกระบวนการสัมภาษณ์งาน

ลองถามดูว่าคุณจะต้องพบกับใครบ้าง

ผู้สมัครควรลองพยายามเรียนรู้ดูว่าใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสัมภาษณ์งาน ดังนั้นคุณจึงจะสามารถคาดเดาได้ว่ากรรมการสัมภาษณ์ที่คุณจะต้องเจอนั้นมีเรื่องอะไรในใจที่จะถามคุณได้บ้าง คุณถึงจะสามารถเตรียมคำตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามนั้น

ลองติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ดูเพื่อขอทราบรายชื่อ ทั้งชื่อและตำแหน่งของผู้สัมภาษณ์ทุกคนเมื่อทำการนัดหมายเข้าไปสัมภาษณ์งาน การโทรศัพท์หรือส่งอีเมลไปหาเพื่อยืนยันการสัมภาษณ์งานจะทำให้คุณมีโอกาสในการถามอีกครั้ง ในกรณีที่ทางบริษัทไม่ได้แจ้งคุณว่าจะนัดสัมภาษณ์งานเมื่อไหร่

คุณสามารถถามถึงภาพรวมของกระบวนการสรรหาว่าจ้างได้ด้วยเช่นกัน คุณจึงจะรู้ได้ว่าคุณต้องผ่านการสัมภาษณ์งานที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นกี่รอบก่อนที่จะได้รับข้อเสนอตำแหน่งงานนี้

บริษัทหลายแห่งมักมีฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่สรรหาบุคลากรเป็นผู้สัมภาษณ์งานก่อนในเบื้องต้นเพื่อตัดสินให้ได้ว่า ผู้สมัครมีความสนใจในตำแหน่งนี้จริง ๆ หรือไม่ และเหมาะสมดีพอที่จะส่งต่อไปให้กรรมการคนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนในกระบวนการสัมภาษณ์งานนี้หรือไม่ การคัดเลือกในเบื้องต้นนี้มักจะใช้วิธีการสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์หรือ Skype

สำหรับงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นายจ้างอาจจะใช้บริการบริษัทสรรหาบุคลากรเพื่อให้ทางนั้นคัดเลือกในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงค่อยแนะนำผู้สมัครมาให้

การสัมภาษณ์งานที่ตามมาหลังจากรอบแรก

โดยทั่วไปแล้วการสัมภาษณ์งานครั้งถัดไปหลังจากรอบแรก ผู้สัมภาษณ์อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการฝ่าย (ในกรณีที่เป็นคนละคนกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณ) ด้วยเช่นกัน

นายจ้างมักจะจัดการประชุมหรือนัดทานมื้อกลางวันกับเหล่าพนักงานในตำแหน่งเดียวกัน หรือมีลักษณะงานคล้ายกันกับกลุ่มคนซึ่งคุณกำลังจะได้สัมภาษณ์งานด้วย ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์ของการเรียกรวมตัวในเบื้องต้นนั้นคือ การแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดของงาน แต่พวกเขาเหล่านี้ก็จะถูกสั่งให้ทำหน้าที่ประเมินผู้สมัครด้วยเช่นกัน

การสัมภาษณ์งานกับคนจากแผนกอื่น ๆ

ตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือแผนกที่ต้องทำงานประสานกับแผนกที่คุณคาดว่าจะได้สังกัดในอนาคตอาจจะเข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในบางโอกาส บุคคลภายนอกอย่างบริษัทหุ้นส่วน หรือลูกค้ารายสำคัญก็อาจเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วย ตัวอย่างเช่น ฝ่ายกองกิจการสมาคมศิษย์เก่าของวิทยาลัยอาจขอร้องให้ประธานศิษย์เก่าเป็นผู้ สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกองกิจการสมาคมศิษย์เก่านั้น

การพบปะกับผู้บริหารระดับสูงสุด

บางบริษัทจะมีขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการสัมภาษณ์งานที่ผู้สมัครที่มีคะแนนนำจะได้พบกับประธานบริษัท ซีอีโอ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดในสายงานนั้นอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นการพิจารณาขั้นสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจจ้างงานในที่สุด

การส่งการ์ดขอบคุณ

การส่งจดหมายขอบคุณให้กับทุกคนที่สัมภาษณ์คุณถือเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะเพิ่มขั้นตอนการสัมภาษณ์งานให้ยืดเยื้อกินเวลาออกไปอีก แต่การกล่าวขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์งานทุกครั้งก็ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความประทับใจดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้

Reference: http://jobsearch.about.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password