ทักษะทางสังคม ที่มีค่าต่อการทำงานสูงสุด 7 อันดับแรก

พัฒนาตนเอง

ทักษะทางสังคม ที่มีค่าต่อการทำงานสูงสุด 7 อันดับแรก

ทักษะทางสังคมที่นายจ้างส่วนใหญ่มองหา

เมื่อคุณกำลังสมัครงานหลาย คนมีแนวโน้มที่จะเน้นย้ำถึงทักษะทางด้านอาชีพของตนเอง ซึ่งหมายถึงความรู้และความสามารถเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สามารถให้คำจำกัดความและวัดผลเป็น รูปธรรมได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำลังมองหางาน ทักษะด้านสังคม ของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญพอ ๆ กันกับทักษะด้านอาชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในการทำงาน ทักษะด้านสังคมเป็นสิ่งที่ให้คำจำกัดความและวัดผลเป็นรูปธรรมได้ยากกว่ามาก ทักษะด้านสังคม หมายถึง ทักษะด้านการประสานงาน หรือ “การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน” ซึ่งจะช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในที่ทำงานได้อย่างราบรื่น

บริษัทหลายแห่งมองหาผู้สมัครที่มีทักษะทั้งสองอย่างเมื่อจะจ้างคนในตำแหน่งงานใด ๆ ก็ตาม นั่นเป็นเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ ไม่มีทัศนคติในเชิงบวก ไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และไม่สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ได้ มันก็อาจไม่สำคัญว่าคุณจะมีพรสวรรค์เก่งกาจมากเพียงใดก็ตาม

Indeed.com เว็บไซต์ชั้นนำสำหรับคนหางาน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทักษะทางสังคม ที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคนหางานและพนักงานบริษัทดังนี้

ทักษะทางสังคมที่มีค่าต่อการทำงานสูงสุด 7 อันดับ

ต่อไปนี้เป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญต่อการทำงานมากที่สุด 7 อันดับแรกที่ควรมีทั้งในการสัมภาษณ์งานและการทำงานจริง จากคุณไมค์ สเตนเนิร์ด (Mike Steinerd) ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาว่าจ้างของเว็บไซต์ Indeed:

  1. การทำงานเป็นทีม

นี่ไม่ได้หมายความว่าร่วมมือกันทำงานได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงการแสดงทักษะความเป็นผู้นำออกมาเมื่อจำเป็นได้

  1. ความสามารถในการปรับตัว

นี่เป็นทักษะที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากสำหรับพนักงาน เพราะคนที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามได้ก็จะเป็นคนที่พึ่งพาได้ โดยไม่สำคัญว่ามีเรื่องอะไรพุ่งเข้ามาหาพวกเขาบ้าง

  1. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะนี้เกือบจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับงานใด ๆ ก็ตาม การสื่อสารหมายถึงการถ่ายทอดสารที่ตนเองต้องการจะบอกออกมาได้ดี เป็นผู้ฟังที่ดี และใช้ภาษากายได้อย่างเหมาะสม

  1. การแก้ปัญหาและการใช้ไหวพริบ

ไม่สำคัญว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ทักษะการแก้ปัญหาและการใช้ไหวพริบเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  1. การยอมรับคำติชม

ไม่เพียงแค่ยอมรับคำติชมด้วยความเต็มใจเท่านั้น แต่ต้องนำเอาคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงตนเอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเติบโตในอาชีพ

  1. ความมั่นใจเป็นกุญแจสำคัญ

การจะทำเช่นนั้นได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่คุณต้องมีความรู้และทักษะที่พร้อมจะสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจในตัวเองได้อยู่เสมอ การมีความมั่นใจและความสามารถจะทำให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าเชื่อในสิ่งที่คุณพูด

  1. การคิดเชิงสร้างสรรค์

หาก คุณสามารถปรากฏตัวขึ้นพร้อมวิธีหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว นั่นก็ถือเป็นทักษะที่มีคุณค่าสูงอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว เพราะทักษะนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่งและ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

จะทำให้นายจ้างรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีทักษะอะไรบ้าง

ตอนที่คุณเขียนเรซูเม และจดหมายสมัครงาน ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่คุณต้องเขียนทักษะที่นายจ้างกำลังมองหาไว้ในเอกสารสมัครงานของคุณ หลักการนี้สามารถใช้ได้จริงเมื่อตอนที่คุณสัมภาษณ์งานเช่นกัน คุณจึงต้องอ่านทบทวนสิ่งที่อยู่ในประกาศรับสมัครงาน และเตรียมตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงทักษะเฉพาะของคุณ (ทั้งทักษะทางด้านอาชีพและด้านสังคม) ที่ตรงกับความต้องการสำหรับการทำงานนั้น

คุณต้องแน่ใจด้วยว่าได้พูดถึงทักษะทางสังคมของคุณให้ผู้สัมภาษณ์รับรู้แล้วระหว่างการสัมภาษณ์งาน แสดงให้เขาเห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกและความกระตือรือร้นตลอดการสัมภาษณ์งาน อย่าพูดเพียงแค่ว่า คุณมีทักษะที่ทางบริษัทต้องการอยู่ คุณต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นด้วย เพราะการลงมือทำจริงสามารถทำให้คนเชื่อถือได้มากกว่าคำพูดปากเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงานที่มีการแข่งขันกันสูง

Reference: http://jobsearch.about.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password