ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความสำเร็จในธุรกิจ

ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความสำเร็จในธุรกิจ ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ประกอบการทางธุรกิจคือการมี ความภาคภูมิใจ ในตนเองต่ำ และการมีความหยิ่งยโส ถือว่าตนเองสำคัญมากเกินไปซึ่งกลุ่มคนในกรณีหลังมักคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ความเคารพลูกค้าและสมาชิกในทีม ธุรกิจของพวกเขาจึงล้มเหลวอยู่บ่อยครั้ง แต่ในฐานะพนักงานการมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำนำไปสู่ความมั่นใจต่ำ งานที่มีประสิทธิภาพต่ำ และไม่มีความพึงพอใจในงานที่ทำ...

Lost Password